2012-03-08

Dåliga beslut som lever länge

Vid det här laget känner du nog till min syn på saken. Men jag tänkte fortsätta att proklamera för mer levande och naturlig miljö och färre kortsiktiga beslut som förstör och förgör. När man ville skapa odlingsbar mark grävde man bort myrar och fina, ringlande åar. Visst fick man en del odlingsbar mark, men också en minskad mångfald av växter, djur och fiskar. Dessutom eutrofiering och vattenproblem på köpet. Många enfaldiga beslut har fattats långt in i modern tid.

I dag passar jag på att citera Lasse V - både i ord och bild. För, precis så här är det:"Ett av våra stora misstag - massiva utdikningar av sötvattensmiljöer, som i det här fallet sen länge har satt den naturliga hydrologin ur spel. Här skulle ett naturligt gotländskt vattendrag ha kunnat slingra sig fram i ganska maklig hastighet, med naturens eget reningssystem intakt, och med fungerande biologiska processer. Istället har vi fått en nedsprängd "canyon", tiotalet meter under markytan, skapad för att så snabbt som möjligt bli av med allt överskottsvatten. När torkan sen sätter in under sommaren måste man se till att man har byggt ordentliga dammluckor! Så här stora ingrepp är komplicerade och dyrbara att återställa."Foto: Lars Vallin


3 kommentarer:

Danne katt sa...

Just bristen på åar och strömmande vatten är nog det enda jag saknar av naturen på ön. känns som att dom borde finnas där :(
Att man dessutom fiskar fluga gör inte saknaden mindre men ffa känns det som ett hål i den gotlänska miljön...

tack för en fantastisk blogg Nicka, en av dom väldigt få jag följer regelbundet :)

Tomi sa...

Med dagens teknik och kunskap samt ekonomi och bidragssystem borde det inte vara svårt att återställa en del fina våtmarksmiljöer på ön speciellt som småbruket minskar och det borde finnas en del mark som inte brukas på traditionellt sätt längre. Alla ingredienser finns där,själv tycker jag att Länsstyrelsen borde jobba aktivt med markägarna i frågan,just Gotland är ju en perfekt avgränsad miljö för olika pilotprojekt som resten av landet skulle kunna ta lärdom av....

Lasse sa...

Tomi - jag håller med, det finns både pengar och kunskap för att återställa en hel del fina våtmarksmiljöer. Jag vet också att det arbetas hårt, både på länsstyrelsen och bland andra, för att genomföra åtgärder. Just i det här fallet, där ingreppet är så stort och man sänkt det ursprungliga vattendraget så djupt, är det dock inte gjort i en handvändning att återställa till en naturligt meandrande å. Däremot arbetar vi (Sportfiskarna) med att driva processen för att anlägga en stor våtmark för fisk längre ner i det här systemet.