2007-04-12

Drottningen behöver din hjälp

Drottningen i kustvattnet är tyvärr en hårt åtgången art. Gäddan. Den attackerande käftsmällen. Jag kan för mitt liv inte begripa hur folk kan fnysa föraktfullt åt en sådan obeveklig jaktmaskin. Alltför många verkar klassa gäddan som andrasorteringen bland kustens rovfiskar. Jag sällar mig inte till det lägret. Å andra sidan är jag fullkomligt hänförd av fler arter än vad det sunda förnuftet förordar. Så många fiskar, så lite tid.

Men, hur som helst. Gäddan har under några år haft en tydligt nedåtgående trend, vilket jag sörjer djupt. Kustfiske utan gädda är inte riktigt kustfiske för en Östersjöfilur som jag. För att ge gäddan en chans att återhämta sig - och samtidigt vinna tid för att utröna orsakerna och vilka åtgärder som bör genomföras, för att få tillbaka ett stabilt gäddbestånd - är det förbjudet att fånga gädda och abborre längs Gotlands kust 1 mars - 31 maj.


Då och då dyker det upp en och annan gädda mitt i havsöringsstråken, eller på ställen där de båda arterna normalt samexisterar. Det finns till och med positiva signaler om att gäddbeståndet ökat något - i sporadiska områden. Får du en gädda under förbudstiden ska den givetvis återutsättas så oskadd och så snabbt som möjligt. Låt det gälla resten av året också, så tänker vi lite mer långsiktigt och mindre egoistiskt!

Får man be om en tjänst? Jag är involverad i ett litet projekt som ska försöka finna svaren på vissa av alla de frågor som snärjer in avsaknaden av gädda. Därför är varje liten pusselbit viktig. Jag vore ytterst tacksam om du rapporterar eventuella fångster eller kontakter med gädda till mig. Mejla mig på nicka@hellenberg.se om du har något gäddhugg att berätta om, eller om du skulle råka se någon gädda simma förbi.

Inga kommentarer: